ПРОЕКТЫ

Verejné obstarávanie

Por. č. Názov súťaže Identifikácia úspešného uchádzača Poradie uchádzačov
2.1 CAD systém DYTRON SLOVAKIA, s.r.o., Panónska cesta 17
851 04 Bratislava
 1. DYTRON SLOVAKIA, s.r.o., Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava
 2. DELICOM, s.r.o., Jaskový Rad 5,
  831 01 Bratislava
2.2 Simulačný softvér TEN SLOVAKIA, s.r.o., Gazdovský rad 49/A
931 01 Šamorín
 1. TEN SLOVAKIA, s.r.o., Gazdovský rad 49/A, 931 01 Šamorín
 2. RITTERS, s.r.o., 930 41 Kvetoslavov 56
 3. CUP Systems, s.r.o., Prešovská 39,
  821 08 Bratislava
2.3 Obrábacie centrum DMG MORI SEIKI Czech, s.r.o
– organizačná zložka, Brnianska 2, 911 05 Trenčín
 1. DMG MORI SEIKI Czech, s.r.o
  – organizačná zložka, Brnianska 2,
  911 05 Trenčín
 2. AFTC Czech, s.r.o., U Cementárny 1171/11, Ostrava – Vítkovice, 703 00, ČR
 3. IMTOS, spol. s.r.o., Škrobárenská 14, 617 00 Brno, ČR
2.4 Drôtové rezačky PENTA SLOVENSKO, s.r.o., Hodžova 4944, 058 01 Poprad
 1. PENTA SLOVENSKO, s.r.o.
  Hodžova 4944, 058 01 Poprad
 2. PENTA TRADING, spol. s.r.o.
  Michelská 3/9, Praha 4, ČR
2.5 Mobilné meracie zariadenie NMS s.r.o., Hviezdoslavova 13

821 06 Bratislava

 1. NMS s.r.o., Hviezdoslavova 13
  821 06 Bratislava I
 2. Inf-IT s.r.o. , Ivánska cesta 30/B
  821 04 Bratislava
 3. Carl Zeiss Slovakia s.r.o.,
  Račianska 12481/77/A
  831 02 Bratislava
2.6 5 osé CNC portálové sústružnícko obrábacie centrum DMG MORI SEIKI Czech s.r.o. -organizačná zložka

Brnianska 2, 911 05 Trenčín

 1. DMG MORI SEIKI Czech s.r.o.
  -organizačná zložka, Brnianska 2
  911 05 Trenčín
 2. TRIMILL, a.s., Jasenice 2061
  755 01 Vsetín, ČR
2.7 Stolové meracie zariadenie Carl Zeiss Slovakia s.r.o.

Račianska 12481/77/A

831 02 Bratislava

 1. Carl Zeiss Slovakia s.r.o.
  Račianska 12481/77/A, 831 02 Bratislava
 2. Carl Zeiss spol. s r.o.
  Radlická 14, 150 00 Praha 5, ČR
 3. NMS s.r.o., Hviezdoslavova 13
  821 06 Bratislava

Profil verejného obstarávateľa

Por. č. Názov súťaže Dátum zverejnenia vo Vestníku Dátum a miesto otvárania ponúk (jednoobálkový postup) Dátum a miesto otvárania ponúk, časť “Ostatné”

(dvojobálkový postup)

Dátum a miesto otvárania ponúk, časť “Kritériá”

(dvojobálkový postup)

2.1 CAD systém 04.11.2013 29.11.2013
10:30 hod.
_
2.2 Simulačný softvér 04.11.2013 _ 29.11.2013
11:00 hod.
14.2.2014
11:15 hod.
2.3 Obrábacie centrum 24.01.2014 _ 21.02.2014
11:00 hod.
18.3.2014
10:00 hod.
2.4 Drôtové rezačky 04.11.2013 _ 29.11.2013
12:00 hod.
27.2.2014

11:00 hod.

2.5 Mobilné meracie zariadenie 04.11.2013 _ 29.11.2013
12:30 hod.
14.2.2014
11:30 hod.
2.6 5 osé CNC portálové sústružnícko obrábacie centrum 20.11.2013 _ 17.12.2013
10:30 hod.
3.3.2014

11:00 hod.

2.7 Stolové meracie zariadenie 06.12.2013 _ 08.01.2014

10:30 hod.

14.2.2014
11:45 hod.